เริ่มแล้ว พิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ท่านณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าฯ พะเยา ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สะดวก ทันสมัย และเข้าถึงง่าย ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งท่านได้ทำการสาธิตการใช้งานระบบแจ้งเหตุไฟป่า (Forest Fire) ทำให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของจ.พะเยา มีจุดความร้อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ พร้อมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวพะเยาที่ให้ความร่วมมือในช่วง 60 วัน ห้ามเผา และหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจ.พะเยา โดยมีการใช้งาาระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่ใกล้ตัวทุกคน ไม่ใช่แค่เอาไว้เล่น line Facebook หรือดู Youtube เพียงอย่างเดียว