นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งท่านที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลท้องถิ่นและเข้าใจการจัดการข้อมูลให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันและยุคสมัย โลกอินเตอร์เนตและการสื่อสารทำให้ข้อมูลที่อยู่ในมือเราทำอะไรได้รวดเร็วและมีประโยชน์มากขึ้น ข้อมูลที่อยู่ในกระดาษ ถูกวางไว้เฉยๆจะมีชีวิตชีวาก็ต่อเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้งาน จังหวัดเพชรบุรีมีความต้องการในการทราบถึงปัญหาด้านต่างๆ โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา รวมไปถึงครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการตกเกณฑ์ซ้ำซาก ข้อมูลเชิงพื้นที่นี้จะมาทำให้ดูแลประชาชนได้ดีและเร็วมากขึ้น ภูมิสารสนเทศเทศเป็นเครื่องมือที่ตอบได้ว่า มีใคร ทำอะไร อยู่ไหน เมื่อไหร่ และที่สำคัญไปกว่านั้นยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์พื้นที่ และประเมินผลโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้อีกด้วย ท่านผู้ว่ากล่าว ในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทรัพยากร” ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี 22 พ.ค 2561

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้จัดการโครงการ PM สังคม ได้นำทีมเปิดตัวและแนะนำการใช้งานระบบ G – social แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เติมเต็มระบบด้วยข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมนา เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในภาคประชาชนและภาคประชาสังคม การใช้งานจริงหลังจากนี้จะทำให้ระบบได้มีการพัฒนาต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม

Cr: อลิษา รายงาน