GISTDA โดย น.ส.พูนทิพย์ นายวัชระ และนายณัทธร เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการเรื่องการขจัดคราบน้ำมันในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

Cr. ณัทธร แก้วภู่