จิสด้าร่วมซ้อมแผนการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลทางทะเล โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จิสด้าร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตราพุด พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝึกซ้อมแผนการขจัดคราบน้ำมันบริเวณอ่าว จ.ระยอง ณ  ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตราพุด

  จิสด้าได้จำลองสถานการณ์โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เช่น ระบบเรดาห์ชายฝั่งและข้อมูลของกระแสลม เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน เพื่อสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระยอง สำหรับเตรียมการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

  โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านมลพิษทางทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการเกิดเหตุคราบน้ำมันรั่วไหลทางทะเลหรือภัยพิบัติทางทะเลอื่นๆ ต่อไป

ที่มา: https://www.gistda.or.th/main/th/node/2120