ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านต่อ

สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ณ จังหวัดปัตตานี

จ.ปัตตานี

อ่านต่อ

สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินทำกินของประชาชน ร่วมกับ ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ทีมอบต.แม่ศึก ทีมภาคีเครือข่าย ทีมสำรวจรังวัดชุมชน และชาวบ้านแม่หลุ

ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ

สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ณ จังหวัดน่าน

อ.เวียงสา จ.น่าน

หมวดหมู่