วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง จ. เชียงใหม่

  GISTDA นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล และ จนท.GISTDA ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอบ้านแหลม สำนักชลประทานที่ 14 และผู้นำชุมชนในตำบลบ้านแหลม ร่วมประชุมหารือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ สำหรับจัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำ และร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base Solution) สำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการ น้าท่วม น้าแล้ง การจัดการคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการ น้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และ การเปลี่ยนสภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม

  กระบวนการคือ

  1. ทำความเข้าใจร่วมกัน
  2. ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลของชุมชนในพื้นที่ (ความคืบหน้า)
  3. แนะนำการใช้เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อแสดงพิกัดตำแหน่งเชิงพื้นที่
  4. ปฏิบัติร่วมกันในการนำข้อมูลลงแผนที่ ที่ GISTDA เตรียมให้

โดยแบ่งกลุ่มชาวบ้านร่วมวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ออกเป็น 3 กลุ่ม จาก ประเด็นปัญหา

  1. การบริหารจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้ง
  2. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่ (รวมปัญหาน้ำเค็มรุก)
  3. ผลกระทบคุณภาพน้ำต่อพื้นที่เลี้ยงหอย

Cr. ธนตรากรณ์ ตราช่าง