4 กันยายน 2560 เวลา 13.30น. ณ เรือน Log Cabin พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

  GISTDA นำทีมประชุมวางแผนสำหรับ”การอบรมเชิงปฏิบัติการการรังวัดจัดทำข้อมูลรายแปลงที่ดินทำกินของประชน ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแม่แจ่ม ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม” ร่วมกับรองปลัดอบต.บ้านทับ ศูนย์ภูมิสารสนเทศแม่แจ่ม เจ้าหน้าที่อุทยานฯแม่โถ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในการตรวจสอบ รีเช็ค ข้อมูลที่ดินทำกินรายแปลง พื้นที่บ้านกองลา บ้านแม่แอบใน บ้านแม่แอบกลาง บ้านเกาะท่า เนื่องจากข้อมูลรายแปลงที่ได้จากการเดินสำรวจรายแปลงไม่สมบูรณ์

Cr. ปรีย์วรา คำลือ