จีสด้า โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ร่วมลงพื้นที่กับ ทีม อ.จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อ.แซม) และคุณคริสมาส  ศุภทนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) โดยมีปลัดอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ในการติดตามการบริหารจัดการน้ำบ่อพวง บ้านแม่ปาน แม่สันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมลงสำรวจภาคสนาม พื้นที่ต้นน้ำ การทำบ่อพวงบนสันเขากว่า 30 บ่อในพื้นที่ มีการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการกำหนดกฎกติการ่วมกันในชุมชนมีการเปลี่ยนการปลูกข้าวโพดมาปลูกลำไย และพืชสวนอื่นๆ การทำวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการทำฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งชุมชนนี่ถืแป็นต้นแบบที่ดี ในหารขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

Cr. วรนุช จันทรสุริย์