สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : BEDO (เบโด้) ภายใต้ชื่องาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : มูนมังอีสาน และ มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ ประชาชน และนักศึกษา ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เวทีนำเสนอการบรรยายเรื่องป่าครอบครัว นิทรรศการ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ ซึ่ง GISTDA ได้เข้าร่วมบรรยายในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง “ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ป่าครอบครัวเพื่อพื้นที่สีเขียวและบริการระบบนิเวศ”

แผนการจัดงาน BEDO สัญจร 2018 มีทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่
1. BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) วันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. BEDO สัญจร 2018 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
3. BEDO สัญจร 2018 (ภาคกลาง) กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
4. BEDO สัญจร 2018 (กรุงเทพมหานคร และ ภาคใต้) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ซึ่งทาง BEDO จะมีหนังสือเชิญให้ GISTDA เข้าร่วมการบรรยายทุกครั้งในหัวข้อดังกล่าว

BEDO มีความสนใจที่จะทำ MOU ร่วมกับ GISTDA (คาดว่า พฤษภาคม 2561) ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการป่าครอบครัว เพื่อการจัดทำข้อมูลรายแปลงของป่าครอบครัวทั้งประเทศ จำนวน 649 แปลง (5,306 ไร่) รวมถึงการประเมินมวลชีวภาพ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน และวิเคราะห์มูลค่าจากบริการของระบบนิเวศต่อไป