มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD DAY 2018

   

 วันที่ 3-5 กันยายน 2561 จิสด้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ เทคโนโลยีจากอวกาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในบูธมีการจัดแสดงเครื่องบินไร้อากาศยาน UAV โดรนบินถ่ายภาพทางอากาศ เครื่อง spectroradiometer ร่วมถึงการนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่างๆ เช่น G-Social G-MOS G-sensor ในการบริหารจัดการพื้นที่

ปรีย์วรา รายงาน