ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Gistda และ กรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
โดยนายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ /พัฒนาการอำเภอ /นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 12 อำเภอ ให้การต้อนรับ รายงานแผนการชี้เป้าครัวเรือนยากจน โดยมีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ที่พัฒนาได้ของจังหวัดปัตตานีจำนวน 1,786 ครัวเรือน ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้จนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพื่อบูรณาการโครงการและงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนไว้แล้ว  ทำให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีค่อนข้างมีความพร้อมในการดำเนินการโครงการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี คณะทำงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดมีความเข้าใจการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศไปช่วยในการชี้เป้าครัวเรือนตกเกณฑ์อยู่เป็นพื้นฐานแล้ว ทีมgistda จึงได้แนะนำระบบ G-Social เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางเพิ่มเติมในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน เพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุการมีรายได้น้อยจากข้อมูลทางกายภาพ ต่อยอดจากการได้ตำแหน่งครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในระหว่างการสำรวจของจังหวัดแก่คณะทำงานจังหวัดปัตตานีในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ช่วงบ่ายและวันที่ 23  Gistda และกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ผู้นำอช./ผู้นำชุมชน) ร่วมลงพื้นที่ อำเภอหนองจิก และอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561 และได้เยี่ยมชมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2559-2560 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง ได้จัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีหมู่บ้าน เขียนโครงการพัฒนาอาชีพ และได้รับเงินทุนจากกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี มาบริหารกลุ่มตัดเย็บฯ จนปัจจุบัน ครัวเรือนในกลุ่มฯ ไม่ตกเกณฑ์รายได้แล้ว นับว่าเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ที่พัฒนาอาชีพจากการได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนที่สนับสนุนแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ